"Julian Assange is a hero" vs "Julian Assange is a criminal"

loading
  • "Julian Assange is a hero"
  • "Julian Assange is a criminal"
Powered by
Prowìere äu dìe Kampf
Box-Handschi Nàs
Raje Sùnn
David Goliath
Gan 2 Schlìsselwerter ùn clicke ùf de Knopf Fight. D'r Gewìnner ìsch der, wie àm meischte sìchtbàr ìsch ùf Google.
VS
Kàmpf vùm Dàà:
Euro
Frànke

Dìe Webwsit hàngt nìt vùn Google àb - Mehr Informàtione - Vorgschlàje vùn Abondance

Powered by