"hone in on" vs "home in on"

loading
  • "hone in on"
  • "home in on"
Powered by
Prowìere äu dìe Kampf
Alsace Lorraine
Blùnd Brün
Gott Teifel
Gan 2 Schlìsselwerter ùn clicke ùf de Knopf Fight. D'r Gewìnner ìsch der, wie àm meischte sìchtbàr ìsch ùf Google.
VS
Kàmpf vùm Dàà:
Blùnd
Brün

Dìe Webwsit hàngt nìt vùn Google àb - Mehr Informàtione - Vorgschlàje vùn Abondance

Powered by