"van mijn part" vs "voor mijn part"

loading
  • "van mijn part"
  • "voor mijn part"
Powered by
Prowìere äu dìe Kampf
Zidane Platini
Àrweiter Patrons
Raje Sùnn
Gan 2 Schlìsselwerter ùn clicke ùf de Knopf Fight. D'r Gewìnner ìsch der, wie àm meischte sìchtbàr ìsch ùf Google.
VS
Kàmpf vùm Dàà:
Roti Ros
Wissi Ros

Dìe Webwsit hàngt nìt vùn Google àb - Mehr Informàtione - Vorgschlàje vùn Abondance

Powered by