VIC-20 vs Toshiba notebook

loading
  • VIC-20
  • Toshiba notebook
Powered by
Prowìere äu dìe Kampf
Raje Sùnn
Àrweiter Patrons
Kàrfridi Oschtermandi
Gan 2 Schlìsselwerter ùn clicke ùf de Knopf Fight. D'r Gewìnner ìsch der, wie àm meischte sìchtbàr ìsch ùf Google.
VS
Kàmpf vùm Dàà:
Madonna
Rihanna

Dìe Webwsit hàngt nìt vùn Google àb - Mehr Informàtione - Vorgschlàje vùn Abondance

Powered by